طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تشریح المطالب، شرح فارسی بر مکاسب

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710234761۲۳۴۷۶۱۱۱دانشکده حقوق0
10710234762۲۳۴۷۶۲۲۱دانشکده حقوق0
10710234763۲۳۴۷۶۳۳۱دانشکده حقوق0
10710234764۲۳۴۷۶۴۴۱دانشکده حقوق0
10710234765۲۳۴۷۶۵۵۱دانشکده حقوق0
10710234766۲۳۴۷۶۶۶۱دانشکده حقوق0
10710234767۲۳۴۷۶۷۲۲دانشکده حقوق0
10710234768۲۳۴۷۶۸۳۲دانشکده حقوق0
10710234769۲۳۴۷۶۹۴۲دانشکده حقوق0
10710234770۲۳۴۷۷۰۵۲دانشکده حقوقتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10220234771۲۳۴۷۷۱۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220234772۲۳۴۷۷۲۲۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220234773۲۳۴۷۷۳۳۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220234774۲۳۴۷۷۴۴۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220234775۲۳۴۷۷۵۵۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه