طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

تشریح المطالب، شرح فارسی بر مکاسب

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710234761۲۳۴۷۶۱۱۱دانشکده حقوق0
10710234762۲۳۴۷۶۲۲۱دانشکده حقوق0
10710234763۲۳۴۷۶۳۳۱دانشکده حقوق0
10710234764۲۳۴۷۶۴۴۱دانشکده حقوق0
10710234765۲۳۴۷۶۵۵۱دانشکده حقوق0
10710234766۲۳۴۷۶۶۶۱دانشکده حقوق0
10710234767۲۳۴۷۶۷۲۲دانشکده حقوق0
10710234768۲۳۴۷۶۸۳۲دانشکده حقوق0
10710234769۲۳۴۷۶۹۴۲دانشکده حقوق0
10710234770۲۳۴۷۷۰۵۲دانشکده حقوق0
10220234771۲۳۴۷۷۱۱۳کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/07 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220234772۲۳۴۷۷۲۲۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220234773۲۳۴۷۷۳۳۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220234774۲۳۴۷۷۴۴۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220234775۲۳۴۷۷۵۵۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه