طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آداب تجارت و احکام معامله در اسلام

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650172321۱۷۲۳۲۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10650172322۱۷۲۳۲۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10650172323۱۷۲۳۲۳۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10650172324۱۷۲۳۲۴۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10710195146۱۹۵۱۴۶۵دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10710195147۱۹۵۱۴۷۶دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10650200040۲۰۰۰۴۰۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10710201101۲۰۱۱۰۱۸دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10710201102۲۰۱۱۰۲۹دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۲۰۸۳۹۷۱۰مرجع کتابخانه مرکزیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10650208398۲۰۸۳۹۸۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10850244881۲۴۴۸۸۱۱۲دانشکده مدیریت و حسابداریاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۲۴۴۸۸۲۱۳مرجع کتابخانه مرکزیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.