طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق جزاي اسلامي، ترجمه التشريع الجنائي الاسلامي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220255933۲۵۵۹۳۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710255934۲۵۵۹۳۴۱۲دانشکده حقوق0
10710255935۲۵۵۹۳۵۱۳دانشکده حقوق0
10710255936۲۵۵۹۳۶۱۴دانشکده حقوق0
10710255937۲۵۵۹۳۷۱۵دانشکده حقوق0
10710255938۲۵۵۹۳۸۱۶دانشکده حقوق0
10710255939۲۵۵۹۳۹۱۷دانشکده حقوق0
10710255940۲۵۵۹۴۰۱۸دانشکده حقوق0
10710275585۲۷۵۵۸۵۲۱دانشکده حقوق0
10710275586۲۷۵۵۸۶۲۲دانشکده حقوق0
10710275587۲۷۵۵۸۷۲۳دانشکده حقوق0
10710276756۲۷۶۷۵۶۲۴دانشکده حقوقدردسترس0
10710276757۲۷۶۷۵۷۲۵دانشکده حقوق0
10710276758۲۷۶۷۵۸۲۶دانشکده حقوق0
10710276759۲۷۶۷۵۹۲۷دانشکده حقوق0
10220275583۲۷۵۵۸۳۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220275584۲۷۵۵۸۴۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276830۲۷۶۸۳۰۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276831۲۷۶۸۳۱۱۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276832۲۷۶۸۳۲۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه