طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

میزان الحکمه: اخلاقی، عقیدتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ادبی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220188039۱۸۸۰۳۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188040۱۸۸۰۴۰۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188041۱۸۸۰۴۱۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188618۱۸۸۶۱۸۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188042۱۸۸۰۴۲۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188043۱۸۸۰۴۳۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188053۱۸۸۰۵۳۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188054۱۸۸۰۵۴۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188055۱۸۸۰۵۵۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710346638۳۴۶۶۳۸۱۲دانشکده حقوق0
10710346639۳۴۶۶۳۹۲۲دانشکده حقوق0
10710346640۳۴۶۶۴۰۳۲دانشکده حقوق0
10710346641۳۴۶۶۴۱۴۲دانشکده حقوق0
10710346642۳۴۶۶۴۲۵۲دانشکده حقوق0
10710346643۳۴۶۶۴۳۶۲دانشکده حقوق0
10710346644۳۴۶۶۴۴۷۲دانشکده حقوق0
10710346645۳۴۶۶۴۵۸۲دانشکده حقوق0
10710346646۳۴۶۶۴۶۹۲دانشکده حقوق0
10710346647۳۴۶۶۴۷۱۰۱دانشکده حقوق0