طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ طبیعی دین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220030317۳۰۳۱۷۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220030319۳۰۳۱۹۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220030321۳۰۳۲۱۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550071110۷۱۱۱۰۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550085802۸۵۸۰۲۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650139591۱۳۹۵۹۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650143473۱۴۳۴۷۳۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10710153019۱۵۳۰۱۹۱۳دانشکده حقوق0
10330154282۱۵۴۲۸۲۱۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10220202929۲۰۲۹۲۹۱۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10860421491۴۲۱۴۹۱۲دانشکده الهیات و ادیان0