طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سه گفتار و يک آزمون

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۳۶۸۷۷۲۳۶۸۷۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۳۶۸۷۸۲۳۶۸۷۸۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۳۶۸۷۹۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۸۸۴۷۷۲۸۸۴۷۷۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۸۸۴۷۸۲۸۸۴۷۸۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۸۸۴۷۹۲۸۸۴۷۹۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0