طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Autocad به زبان ساده: کتابي آموزشي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۲۳۸۶۰۳۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۲۳۸۶۰۴۲۳۸۶۰۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۸۷۲۴۱۷کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۸۷۲۴۲۸کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۵۱۰۲۳۸۶۰۵۲۳۸۶۰۵۳دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۲۴۲۶۵۶۲۴۲۶۵۶۴دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۲۴۲۶۵۷۲۴۲۶۵۷۵دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۲۴۲۶۵۸۲۴۲۶۵۸۶دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۸۵۰۲۵۸۸۲۶۲۵۸۸۲۶۹دانشکده مدیریت و حسابداری0