طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حماسه حسینی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220202291۲۰۲۲۹۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202292۲۰۲۲۹۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202293۲۰۲۲۹۳۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202294۲۰۲۲۹۴۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202295۲۰۲۲۹۵۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202296۲۰۲۲۹۶۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202297۲۰۲۲۹۷۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202298۲۰۲۲۹۸۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202299۲۰۲۲۹۹۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650280977۲۸۰۹۷۷۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650280978۲۸۰۹۷۸۲۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650280979۲۸۰۹۷۹۳۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550392081۳۹۲۰۸۱۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550392082۳۹۲۰۸۲۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550392083۳۹۲۰۸۳۳۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0