طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سیری در نهج‌البلاغه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۷۴۳۹۵۷۴۳۹۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۷۴۳۹۶۷۴۳۹۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۱۴۵۸۵۹۱۴۵۸۵۹۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۷۱۰۱۴۹۶۴۵۱۴۹۶۴۵۷دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۴۹۶۴۶۱۴۹۶۴۶۸دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۴۹۶۴۴۱۴۹۶۴۴۹دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۴۹۶۴۳۱۴۹۶۴۳۱۰دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۱۸۷۳۱۵۱۸۷۳۱۱دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۴۴۱۶۱۶۴۴۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۴۵۱۶۱۶۴۵۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۸۵۱۶۲۵۸۵۱۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۸۶۱۶۲۵۸۶۱۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۸۷۱۶۲۵۸۷۱۸دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۸۸۱۶۲۵۸۸۱۹دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۸۹۱۶۲۵۸۹۲۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۳۳۰۱۷۸۳۷۷۱۷۸۳۷۷۲۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۷۸۳۷۸۱۷۸۳۷۸۲۲دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۷۵۰۱۹۰۷۳۳۱۹۰۷۳۳۲۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۲۱۱۲۶۳۲۱۱۲۶۳۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۱۲۶۴۲۱۱۲۶۴۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۵۷۴۷۲۳۵۷۴۷۲۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۲۳۵۷۴۸۲۳۵۷۴۸۲۸دانشکده علوم زمین0
۱۰۵۵۰۳۴۶۲۲۴۳۴۶۲۲۴۲۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۱۳۹۵۴۳۱۳۹۵۴۳۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0