طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رشحات عین‌الحیات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220115332۱۱۵۳۳۲۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220115333۱۱۵۳۳۳۲۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550115334۱۱۵۳۳۴۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0
10550115335۱۱۵۳۳۵۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550115336۱۱۵۳۳۶۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550115337۱۱۵۳۳۷۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0