طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

احیاء علوم الدین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550239915۲۳۹۹۱۵۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550239916۲۳۹۹۱۶۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550239917۲۳۹۹۱۷۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550239918۲۳۹۹۱۸۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550239919۲۳۹۹۱۹ضميمه۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0