طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مباحثی از اصول فقه، سلسله درسهائی از مصطفی محقق داماد

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۱۷۷۴۳۶۱۷۷۴۳۶۱۱دانشکده حقوق0
۱۰۶۵۰۱۷۷۴۳۷۱۷۷۴۳۷۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۱۷۵۷۴۱۱۷۵۷۴۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۷۹۸۱۹۱۷۹۸۱۹۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۸۵۰۲۸۲۵۱۴۲۸۲۵۱۴۲۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۷۱۰۳۵۶۷۰۸۳۵۶۷۰۸۱۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۵۶۷۰۹۳۵۶۷۰۹۲۲دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۳۱۳۳۶۷۳۱۳۳۱مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۷۶۳۰۰۳۷۶۳۰۰۳۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۰۳۸۵۲۴۰۳۸۵۲۳۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۱۲۷۲۱۴۱۲۷۲۱۱۶دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۱۲۷۲۲۴۱۲۷۲۲۱۷دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۱۲۷۲۳۴۱۲۷۲۳۲۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۱۲۷۲۴۴۱۲۷۲۴۲۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۱۲۷۲۵۴۱۲۷۲۵۳۴دانشکده حقوقتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۱۰۷۱۰۴۱۲۷۲۶۴۱۲۷۲۶۳۵دانشکده حقوق0