طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710152931۱۵۲۹۳۱۱۱۳دانشکده حقوق0
10710152932۱۵۲۹۳۲۱۲۳دانشکده حقوق0
10710152933۱۵۲۹۳۳۱۳۳دانشکده حقوق0
10710152934۱۵۲۹۳۴۱۴۳دانشکده حقوق0
10710152935۱۵۲۹۳۵۱۵۳دانشکده حقوق0
10710152936۱۵۲۹۳۶۱۶۳دانشکده حقوق0
10710152937۱۵۲۹۳۷۱۷۳دانشکده حقوق0
10710152938۱۵۲۹۳۸۱۸۳دانشکده حقوقتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10710152939۱۵۲۹۳۹۱۹۳دانشکده حقوق0
10710152940۱۵۲۹۴۰۲۰۳دانشکده حقوق0
10710152921۱۵۲۹۲۱۱۳دانشکده حقوق0
10710152922۱۵۲۹۲۲۲۳دانشکده حقوق0
10710152923۱۵۲۹۲۳۳۳دانشکده حقوق0
10710152924۱۵۲۹۲۴۴۳دانشکده حقوق0
10710152925۱۵۲۹۲۵۵۳دانشکده حقوق0
10710152927۱۵۲۹۲۷۶۳دانشکده حقوق0
10710152926۱۵۲۹۲۶۷۳دانشکده حقوق0
10710152928۱۵۲۹۲۸۸۳دانشکده حقوق0
10710152929۱۵۲۹۲۹۹۳دانشکده حقوق0
10710152930۱۵۲۹۳۰۱۰۳دانشکده حقوق0