طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

در سايه قرآن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۵۷۹۱۹۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۹۲۱۰۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۹۳۱۱۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۹۴۱۲۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۰۷۱۰۱۵۱۹۴۱۱۵۱۹۴۱۸۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۲۳۳۰۱۵۲۳۳۰۷۲دانشکده حقوق0
۱۰۶۱۰۱۷۲۹۳۴۱۷۲۹۳۴۱۲دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۱۵۷۸۳۱۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۸۴۲۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۸۵۳۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۸۶۴۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۸۷۵۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۸۸۶۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۸۹۷۱مرجع کتابخانه مرکزی
۱۱۵۷۹۰۸۱مرجع کتابخانه مرکزی