طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مجموعه گفتارها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۶۶۱۶۲۸۶۶۲دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۶۷۱۶۲۸۶۷۳دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۴۷۱۶۲۵۴۷۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۴۸۱۶۲۵۴۸۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۴۹۱۶۲۵۴۹۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۲۲۰۱۶۱۸۲۴۱۶۱۸۲۴۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۸۲۵۱۶۱۸۲۵۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه