طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مجموعه یادداشت‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های استاد شهید مرتضی مطهری پیرامون انقلاب اسلامی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۱۲۰۷۰۱۱۲۰۷۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۱۵۴۲۹۸۱۵۴۲۹۸۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۴۲۹۹۱۵۴۲۹۹۶دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۷۷۱۶۱۶۷۷۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۷۹۱۶۲۵۷۹۱۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۸۰۱۶۲۵۸۰۱۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۸۱۱۶۲۵۸۱۱۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۸۲۱۶۲۵۸۲۱۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۸۳۱۶۲۵۸۳۱۸دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۷۱۹۸۴۱۷۱۹۸۴۱۹دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۷۱۹۸۵۱۷۱۹۸۵۲۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۳۳۰۱۷۸۳۴۸۱۷۸۳۴۸۲۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۷۸۳۴۹۱۷۸۳۴۹۲۲دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۷۵۰۳۹۶۵۵۸۳۹۶۵۵۸۲۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0