طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ده گفتار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۵۰۱۲۲۲۸۲۱۲۲۲۸۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۱۹۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۰۰۲۰۱۴۰۰۲۰۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۷۱۰۱۵۶۵۴۶۱۵۶۵۴۶۷دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۶۵۴۷۱۵۶۵۴۷۸دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۲۱۱۶۱۶۲۱۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۱۶۴۲۱۷۱۶۴۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۷۲۰۱۹۱۷۲۰۱۹۱۲دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۷۲۷۸۴۱۷۲۷۸۴۱۳دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۷۲۷۸۵۱۷۲۷۸۵۱۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۷۵۰۱۹۴۱۴۱۱۹۴۱۴۱۱۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۶۵۰۱۹۳۵۳۹۱۹۳۵۳۹۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۳۴۵۵۱۱۳۴۵۵۱۱۱۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0