طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مسائل مهم روانشناسي کودکان عقب مانده و ناسازگار، مربيان و مراقبين بهداشت مدارس

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۹۹۸۱۴۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۲۲۰۲۱۸۰۴۳۲۱۸۰۴۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۸۰۴۴۲۱۸۰۴۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۵۷۱۰۸۲۵۷۱۰۸۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0