طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ادبيات فارسي بر مبناي استوري

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۲۰۴۲۸۹۱۱مرجع کتابخانه مرکزیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۲۰۴۲۹۰۲۱مرجع کتابخانه مرکزیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۲۰۴۲۹۱۱۲مرجع کتابخانه مرکزیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۲۰۴۲۹۲۲۲مرجع کتابخانه مرکزیوجین
۲۰۴۲۹۳۱۳مرجع کتابخانه مرکزیوجین
۲۰۴۲۹۴۲۳مرجع کتابخانه مرکزیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۵۵۰۲۰۴۲۹۷۲۰۴۲۹۷۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۵۵۰۲۰۴۲۹۸۲۰۴۲۹۸۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۲۰۴۲۹۶۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
۲۰۹۶۵۹۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
۲۰۹۶۶۰۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
۲۰۹۶۶۱۱۷دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
۱۰۵۵۰۴۱۷۵۸۷۴۱۷۵۸۷۱۸دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۵۵۰۴۱۷۵۸۸۴۱۷۵۸۸۲۸دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.