طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

برنامه‌نویسی فرترن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۶۷۴۷۰۱۶۷۴۷۰۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۷۹۸۵۱۶۷۹۸۵۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۶۷۴۶۲۱۷کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۱۶۷۴۶۷۱۶۷۴۶۷۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۱۰۱۶۳۴۹۳۱۶۳۴۹۳۲دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۲۲۰۱۶۷۴۵۸۱۶۷۴۵۸۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۶۷۷۶۰۳۶۷۷۶۰۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۱۰۱۶۳۴۸۷۱۶۳۴۸۷۱دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۱۶۳۴۸۸۱۶۳۴۸۸۳دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۱۶۳۴۸۹۱۶۳۴۸۹۴دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۱۶۳۴۹۰۱۶۳۴۹۰۵دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۱۶۳۴۹۱۱۶۳۴۹۱۶دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۱۶۳۴۹۲۱۶۳۴۹۲۷دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۱۶۷۹۸۲۱۶۷۹۸۲۹دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۱۶۷۹۸۳۱۶۷۹۸۳۱۰دانشکده مهندسی برقوجین
۱۰۵۱۰۱۶۷۹۸۴۱۶۷۹۸۴۱۱دانشکده مهندسی برقوجین