طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نهاد نا آرام جهان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۷۸۸۰۷۱۷۸۸۰۷۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۸۸۰۸۱۷۸۸۰۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۴۹۰۲۱۸۴۹۰۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۳۳۰۱۸۴۹۰۳۱۸۴۹۰۳۶دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۸۴۹۰۴۱۸۴۹۰۴۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۶۵۰۲۷۱۴۸۲۲۷۱۴۸۲۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۳۸۰۰۴۴۳۸۰۰۴۴۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه