طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

به خود اعتماد کنید

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۲۷۴۱۴۲۲۷۴۱۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۲۷۴۱۵۲۲۷۴۱۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۲۷۴۱۶۲۲۷۴۱۶۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۲۷۴۱۷۲۲۷۴۱۷۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۲۷۴۱۸۲۲۷۴۱۸۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۲۷۴۱۹۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۵۷۱۰۳۲۵۷۱۰۳۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0