طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۳۰۱۱۳۲۳۰۱۱۳۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۰۱۱۴۲۳۰۱۱۴۲۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۰۱۱۵۲۳۰۱۱۵۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۱۶۲۳۰۱۱۶۱۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۱۷۲۳۰۱۱۷۱۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۱۸۲۳۰۱۱۸۱۶دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۱۹۲۳۰۱۱۹۱۷دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۲۰۲۳۰۱۲۰۱۸دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۲۳۸۷۶۵۲۳۸۷۶۵۱۹کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۸۷۶۶۲۳۸۷۶۶۱۱۰کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۲۳۸۷۶۷۲۳۸۷۶۷۱۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۸۷۶۸۲۳۸۷۶۸۱۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۸۷۶۹۲۳۸۷۶۹۱۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۸۷۷۰۲۳۸۷۷۰۱۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۱۱۰۱۰۳۳۴۴۸۶۳۳۴۴۸۶۱۱۵مرکز تحقیقات حقوق بشرمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۴۰۳۷۷۶۴۰۳۷۷۶۱۱۶دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۲۱۸۵۱۳۲۱۸۵۱۱۱۷مرکز تحقیقات حقوق بشرمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۵۲۵۱۲۳۵۲۵۱۲۳۱۱۸دانشکده الهیات و ادیان0