طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آگاهي و جامعه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220248446۲۴۸۴۴۶۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10850248447۲۴۸۴۴۷۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850248448۲۴۸۴۴۸۳دانشکده مدیریت و حسابداری0
10750298945۲۹۸۹۴۵۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750298946۲۹۸۹۴۶۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
105505217305217306دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
108105658715658717دانشکده علوم زمیندردسترس0