طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خدمات متقابل اسلام و ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۰۵۴۰۶۱۰۵۴۰۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۵۴۰۷۱۰۵۴۰۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۱۵۲۳۰۵۱۵۲۳۰۵۵دانشکده حقوق0
۱۰۶۱۰۱۷۳۰۳۷۱۷۳۰۳۷۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۳۳۰۱۷۸۳۶۷۱۷۸۳۶۷۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۷۸۳۶۸۱۷۸۳۶۸۸دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۷۵۰۱۹۰۷۱۵۱۹۰۷۱۵۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۶۵۰۲۰۶۱۸۹۲۰۶۱۸۹۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۰۶۱۹۰۲۰۶۱۹۰۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
108602550852550854دانشکده الهیات و ادیان0