طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خدمات متقابل اسلام و ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۵۰۰۹۳۴۹۰۹۳۴۹۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۰۹۳۴۹۱۹۳۴۹۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۷۱۰۱۵۹۲۱۸۱۵۹۲۱۸۲۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۹۲۱۹۱۵۹۲۱۹۲۵دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۷۴۱۶۱۶۷۴۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۷۵۱۶۱۶۷۵۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۷۱۸۲۸۱۷۱۸۲۸۲دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۷۵۰۱۹۰۷۱۴۱۹۰۷۱۴۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0