طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شرح التعرف لمذهب التصوف

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220209122۲۰۹۱۲۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209123۲۰۹۱۲۳۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209124۲۰۹۱۲۴۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550209128۲۰۹۱۲۸۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209129۲۰۹۱۲۹۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209130۲۰۹۱۳۰۳۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10860373553۳۷۳۵۵۳۱۴دانشکده الهیات و ادیان0
10860373554۳۷۳۵۵۴۲۴دانشکده الهیات و ادیان0
10860373555۳۷۳۵۵۵۳۴دانشکده الهیات و ادیان0
10860373556۳۷۳۵۵۶۴۱دانشکده الهیات و ادیان0
10860373557۳۷۳۵۵۷تعليقات۱دانشکده الهیات و ادیان0
10550308022۳۰۸۰۲۲۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550308023۳۰۸۰۲۳۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550308024۳۰۸۰۲۴۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550308025۳۰۸۰۲۵۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550308026۳۰۸۰۲۶تعليقات۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0