طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

انسان کامل

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۶۱۵۹۴۱۶۱۵۹۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۵۹۵۱۶۱۵۹۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۳۰۱۶۲۵۳۰۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۳۱۱۶۲۵۳۱۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۳۲۱۶۲۵۳۲۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۳۳۱۶۲۵۳۳۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۳۴۱۶۲۵۳۴۸دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۴۱۱۶۱۶۴۱۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۸۰۵۷۱۶۸۰۵۷۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۹۳۳۵۰۱۹۳۳۵۰۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۶۲۹۲۲۳۶۲۹۲۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0