طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ولاءها و ولایتها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۳۰۱۶۱۶۳۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۶۲۶۰۱۱۶۲۶۰۱۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۶۰۲۱۶۲۶۰۲۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۶۰۳۱۶۲۶۰۳۸دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۶۰۴۱۶۲۶۰۴۹دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۶۰۵۱۶۲۶۰۵۱۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۲۲۰۱۸۳۹۵۹۱۸۳۹۵۹۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۳۲۸۲۲۱۳۲۸۲۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۵۰۶۲۸۲۵۰۶۲۸۱۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۵۰۶۲۹۲۵۰۶۲۹۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۵۰۶۳۰۲۵۰۶۳۰۱۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0