طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خودآموز ترجمان القرآن (به چهار زبان) شامل ترجمه (‎۶۶۶۶) تمام آيات قرآن مجيد و (‎۳۶۶۰) معاني الفاظ قرآن (بلاتکرار) به چهار زبان