طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

هگل و مبادی اندیشه معاصر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650191952۱۹۱۹۵۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550191054۱۹۱۰۵۴۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650193657۱۹۳۶۵۷۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650196747۱۹۶۷۴۷۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650196748۱۹۶۷۴۸۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650196749۱۹۶۷۴۹۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220210311۲۱۰۳۱۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220210312۲۱۰۳۱۲۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550210314۲۱۰۳۱۴۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550191053۱۹۱۰۵۳۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550469692۴۶۹۶۹۲۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0