طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مکانیسم‌های دفاعی روانی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۲۷۴۲۰۲۲۷۴۲۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۲۷۴۲۳۲۲۷۴۲۳۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۲۷۴۲۴۲۲۷۴۲۴۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۱۰۷۵۰۲۲۷۴۲۵۲۲۷۴۲۵۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۲۳۶۷۰۳۲۳۶۷۰۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۳۶۷۰۴۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین