طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫وطن‌ف‍روش‌
‏‫وطن‌ف‍روش‌
س‍ام‍رس‍ت‌ م‍وآم‌‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌؛ راوی بهروز رضوی, خلاصه: ويليام سامرست موام داستان‌نويس و نمايش‌نامه‌نويس بزرگ انگليسي در ايران نيز چون ديگر کشورهاي جهان نويسنده‌اي شناخته شده و آشنا است و کتاب‌هايي چون لبه تيغ ماه و شيش پشيز حاصل عمر از او به فارسي برگردانده و منتشر شده‌اند. در اين مجموعه شش داستان برگزيده از ميان داستان‌هاي کوتاه او گرد آمده‌اند که توانايي و هنرمندي او در داستان‌پردازي را به خوبي مي‌نمايانند.

صفحه‌ها