تماس با ما

تلفن تماس با پشتیبان فنی سامانه کتابیار پند: 29905473
نشانی پست الکترونیکی: info[at]sbu.ac.ir
 
 
تلفن تماس با کارشناسان کتابخانه مرکزی : 29902323  و  22431916
نمابر: 22431991
نشانی پست الکترونیکی: library[at]sbu.ac.ir
نشانی: تهران - اوین -ابتدای بلوار دانشجو - میدان شهید شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد